Audiologopædi – Københavns Universitet


 

Audiologopædi på Københavns Universitet

Audiologopædien er et felt inden for sprogvidenskaben, der fokuserer på menneskers høre-, tale- og læsevanskeligheder.

Faget hører under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS).

→ Læs om forskningen i faget og forskningen på instituttet.

→ Find kontaktoplysninger på de ansatte.

Vil du læse Audiologopædi

Bacheloruddannelse
Læs om Audiologopædi på universitetets studievalgsportal.

Tilvalg/meritkurser
Se tilvalgs- og sidefagskurser i fakultetets tilvalgskatalog.

Kandidatuddannelser
Læs om kandidatuddannelsen i Audiologopædi.

 

Studieordninger

Find fagets studieordninger i oversigten på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.

Er du studerende

Find dit uddannelseswebsted på intranettet med bl.a. studievejledning, eksamensinfo og kontaktinformationer:

Bachelorstuderende (også tilvalg)
Find bl.a. studievejledning og eksamensinfo

Kandidatstuderende
Find bl.a. studievejledning og eksamensinfo